LinkedIn tilgodehavende.dk
Når du at afbryde forældelsesfristen?

Forhindre at dit krav går tabt 

Du mister dit krav ved forældelse

Det er desværre en udbredt misforståelse, at en forældelsesfrist kan afbrydes ved blot at sende et brev til skyldner. Der skal ”mere til” – og hvad kan det være?

Vi er nok alle bekendte med konsekvensen ved manglende afbrydelse af forældelsesfristen; nemlig den at forældelse indtræder. Ganske simpelt indebærer forældelse at kravet forsvinder. Kreditor har tabt sit krav og debitor har dybest set opnået en gevinst.

Nedenunder er de mest væsentlige metoder til at afbryde forældelse opridset.

Erkendelse af skyldforholdet

Hvis skyldner erkender skyldforholdet, bliver forældelsesfristen afbrudt. Der er ingen formkrav til hvordan gælden erkendes, men af bevismæssige årsager anbefales en skriftlig erkendelse.

Konsekvensen af afbrydelse er at en ny forældelsesfrist starter med samme længde, som den tidligere forældelsesfrist havde. Med andre ord: Hvis forældelsesfristen oprindeligt var tre år, vil den nye forældelsesfrist igen være tre år regnet fra den dag, hvor skyldner erkendte gælden.

MEN der er trick: Hvis det er muligt at få skyldner til skriftligt at anerkende gælden, og at der i skylderklæringen er angivet eksistens og størrelse af skyldforholdet, løber der en ny forældelsesfrist på 10 år fra dagen skyldner skriftligt erkendte gælden.

Med metoden angivet ovenfor, er det muligt at løfte et krav fra at være omfattet af forældelsesfristen på tre år (som krav baseret på manglende betaling af fakturaer typisk er) op til at have en forældelsesfrist på 10 år. Dette kan være praktisk ved en skyldner med dårlig betalingsevne.

Indledning af retslige skridt

Hvis forældelsesfristen er ved at udløbe – eller at du bare ved, at skyldner ikke har tænkt sig at erkende skyldforholdet – kan det være relevant at indlevere et betalingspåkrav i Fogedretten eller anlægge sag.

Forældelsesfristen afbrydes så snart betalingspåkravet eller stævningen er afleveret til retten.

Hvis der sker påtegning af betalingspåkravet af fogedretten eller at der opnås dom, løber der er ny forældelsesfrist på 10 år.

Vi kan hjælpe med afbrydelsen

Tilgodehavende kan hjælpe med at afbryde forældelsen. Vi er eksperter i udarbejdelse af skylderklæringer som giver en 10-årig forældelsesfrist. Vi kan også indlevere betalingspåkrav til fogedretten samt udtage stævning (kun op til 50.000 kr.).

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om dine inkassomuligheder.

Rul til toppen