Når du at afbryde forældelsesfristen?

Forhindre at dit krav går tabt. 

Du mister dit krav ved forældelse

Det er desværre en udbredt misforståelse, at en forældelsesfrist kan afbrydes ved blot at sende et brev til skyldner. Der skal ”mere til” – og hvad kan det være?

Vi er nok alle bekendte med konsekvensen ved manglende afbrydelse af forældelsesfristen; nemlig den at forældelse indtræder. Ganske simpelt indebærer forældelse at kravet forsvinder. Kreditor har tabt sit krav og debitor har dybest set opnået en gevinst.

Nedenunder er de mest væsentlige metoder til at afbryde forældelse opridset.

Erkendelse af skyldforholdet

Hvis skyldner erkender skyldforholdet, bliver forældelsesfristen afbrudt. Der er ingen formkrav til hvordan gælden erkendes, men af bevismæssige årsager anbefales en skriftlig erkendelse.

Konsekvensen af afbrydelse er at en ny forældelsesfrist starter med samme længde, som den tidligere forældelsesfrist havde. Med andre ord: Hvis forældelsesfristen oprindeligt var tre år, vil den nye forældelsesfrist igen være tre år regnet fra den dag, hvor skyldner erkendte gælden.

MEN der er trick: Hvis det er muligt at få skyldner til skriftligt at anerkende gælden, og at der i skylderklæringen er angivet eksistens og størrelse af skyldforholdet, løber der en ny forældelsesfrist på 10 år fra dagen skyldner skriftligt erkendte gælden.

Med metoden angivet ovenfor, er det muligt at løfte et krav fra at være omfattet af forældelsesfristen på tre år (som krav baseret på manglende betaling af fakturaer typisk er) op til at have en forældelsesfrist på 10 år. Dette kan være praktisk ved en skyldner med dårlig betalingsevne.

Indledning af retslige skridt

Hvis forældelsesfristen er ved at udløbe – eller at du bare ved, at skyldner ikke har tænkt sig at erkende skyldforholdet – kan det være relevant at indlevere et betalingspåkrav i Fogedretten eller anlægge sag.

Forældelsesfristen afbrydes så snart betalingspåkravet eller stævningen er afleveret til retten.

Hvis der sker påtegning af betalingspåkravet af fogedretten eller at der opnås dom, løber der er ny forældelsesfrist på 10 år.

Vi kan hjælpe med afbrydelsen

Tilgodehavende kan hjælpe med at afbryde forældelsen. Vi er eksperter i udarbejdelse af skylderklæringer som giver en 10-årig forældelsesfrist. Vi kan også indlevere betalingspåkrav til fogedretten samt udtage stævning (kun op til 50.000 kr.).

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om dine inkassomuligheder.

Hvordan beregner du renter?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso. Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Inkassovarsel – hvad er kravene og hvordan ser det ud?

Der skal sendes et inkassovarsel, før der kan indledes en decideret inkassosag mod skyldner. Et inkassovarsel skal overholde inkassolovens § 10, hvilket indebærer at en række formelle krav skal være overholdt. Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel elle lade Tilgodehavende gøre det for dig. 

Hvornår kan der indgås en afdragsordning?

Sommetider er der ikke mulighed for at skyldner kan betale sin gæld på én gang. I den forbindelse kan det være en god idé at indgå en afdragsaftale, således at gælden afdrages og at gælden anerkendes fra skyldners side.

Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.