Inkasso hos dine lejere

En lejer skal selvsagt betale sin leje og for sit forbrug. Det sker indimellem at lejer ikke betaler – og her kan inkasso være et godt værktøj. 

Huslejeinkasso er særlig velegnet i de situationer, hvor lejer enten har fraflyttet lejemålet eller hvor udsættelse af lejemålet ej er ønskeligt. 

Vedholdenhed er kodeordet

Ofte er årsagen til den manglende betale af husleje, forbrug eller fraflytningsregning, at lejer ganske enkelt ikke har pengene til at betale hele det skyldige beløb her og nu. 

Huslejeinkasso kræver ofte at der indgås en afdragsordning med skyldner. Ofte ser man at lejer ikke reagerer på henvendelser, hvorfor det kræver en vedholdende og konstant indsats fra inkassofirmaets side mht. inddrivelse. 

Tilgodehavende har mulighed for at kontakte skyldner via e-boks, email, post, telefonopkald, SMS samt personlige besøg. Vores mangeartede henvendelsesmuligheder øger succesraten for at der inddrives penge.

Huslejeinkasso til fogedretten
Huslejeinkasso er inddrivelse af manglende husleje, forbrug, depositium og fraflytningsregning.

Huslejeinkasso er vi mestre i

Lejer har ofte mange spørgsmål til hvordan gælden er opstået og opgjort. De har måske vanskeligt ved at forstå en flytteopgørelse eller forbrugsopgørelsen og efterspørger nærmere redegørelse for opgørelsen.

Hos Tilgodehavende har vi et indgående kendskab til lejeforhold, og vi kan derfor tilpasse inkassoproceduren således at inddrivelsen håndteres så effektivt som muligt.

Skyldners forhold kan forbedres

Ved hjælp af AI og solide datakilder, holder vi løbende øje med skyldners betalingsevne. Det ses ofte at skyldners økonomiske situation forbedres, herunder hvis skyldner får et bedre betalt arbejde, får færre udgifter eller arver penge. 

Vi kontakter skyldner, så snart vi ser en forbedring i skyldners betalingsevne. Idet huslejeinkasso ofte kan dreje sig om større beløb, er grundig overvågning et væsentligt redskab til at opleve solide inkassoresultater. 

Tilgodehavende er RKI-partner og registrerer skyldner i RKI, så snart det er muligt. En registrering i RKI medfører at skyldner vanskeliggøres i at optage nye lån, tegne nye forsikringer mv. Dette kan samlet set forbedre skyldners økonomiske situation på sigt – samt advare andre om at yde kredit til skyldner. 

Inkasso med øje på effektive og tidsbesparende processer for vores kunder.