Rykkere på autopilot

Med rykkerservice spares der tid i jeres bogholderi. Tilmed sikrer I at rykkerne sendes rettidigt og kontinuerligt, hvorved at jeres virksomheds likviditet, cash flow og bundlinje forbedres.  

Rykkerservice er inkluderet i alle vores inkassoabonnementer, og kan let sættes op, så det hele foregår uden unødig tidsforbrug fra jeres side.

Rykkerservice på autopilot, hvor vi automatisk modtager fakturaer fra dit økonomisystem, som der skal rykkes for.

Fakturaopfølgning

Fakturaopfølgning er en central del af enhver effektiv debitorstyring. Det er også en tidskrævende opgave, hvorfor mange desværre ikke får fulgt op på ubetalte fakturaer i rette tid.

Med Tilgodehavendes rykkerservice er der mulighed for, at vi sender rykkere ud til jeres kunder. Det sikrer hurtig betaling og frigør tid hos jer. 

Via integration til jeres ERP-system, via upload af excelfil eller via oprettelse via sagsportalen, får vi overdraget de fakturaer, som der skal følges op på. 

Vi har respekt for jeres forretning

At rykke jeres kunde skal foregå ordentligt og med respekt for jeres kunde, således kundeforholdet mellem jer og jeres kunde ikke påføres unødig skade.

Det skal dog også foregå med en vis effektivitet, så risikoen for at sagen overgår til inkasso formindskes. 

Hos Tilgodehavende sætter vi en ære i at håndtere denne svære balancegang på bedst mulige vis.

Langvarig kundeforhold grundet effektiv og brugervenlig inkasso
Let og brugervenlig inkasso som frigør din tid.

Rykkere udsendt med optimal tidsinterval

For at optimere succesraten for at en rykker bliver set – og dernæst forholdt sig til hos skyldner, er det afgørende at rykkere udsendes med et optimalt tidsinterval mellem hver rykker og at rykkerskrivelserne sendes på de mest fordelagtige klokkeslæt. 

Gennem vores omfattende datakilder og avancerede programmer, ved vi, hvornår det er mest givtigt at sende en rykker til skyldner – og derved forbedre din likviditet.