Retslig inkasso

Langt de fleste inkassosager kan løses udenretligt, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt at få fogedens hjælp til at inddrive dit krav. Dette kaldes også retslig inkasso.

Dette kan f.eks. være hvis skyldner ikke reagerer på hverken vores henvendelser eller RKI-registrering. Retslig inkasso kan også være nødvendigt hvis skyldner nægter at betale sin anerkendte gæld. 

Vi kan hjælpe dig gennem hele processen. 

Inkassofirma som inddriver alle typer af krav

Vi håndterer fogedretsmødet

Vi møder i fogedretten på dine vegne og registrerer behørigt evt. udlæg. Vi administrerer også evt. afdragsordninger. 

Via vores datakilder kender vi ofte til skyldners økonomi forinden retsmødet, herunder om skyldner har misligholdt gæld fra tidligere eller om skyldner ejer aktiver i form af fast ejendom. Derved minimeres risikoen for overraskelser under fogedforretningen. 

Betalingspåkrav til fogedretten

Tilgodehavende udarbejder og indsender et betalingspåkrav på dine vegne i sager, hvor der ikke er opnået skriftlig anerkendelse af gælden fra skyldners side. 

Et betalingspåkrav forudsætter at gælden er på under kr. 100.000 og ubestridt. 

Du kan læse mere om betalingspåkrav her.

Fogedretten er et effektivt redskab i inkassoforløbet
Retslig inkasso gør at fogeden hjælper med at inddrive dine penge.

Sikre dit krav mod forældelse

Såfremt skyldner ikke betaler af på sin gæld i en længere periode, kan der være risiko for at gælden forældes – hvilket indebærer at du ikke længere kan inddrive dit krav.

Tilgodehavende hjælper med afbrydelse af forældelsesfristen på dit krav. Dette enten via at skyldner på ny skriftligt anerkender gældens størrelse og eksistens eller via retslige tiltag.

Opnå skattefradrag

Der er fra myndighederne side opsat strenge regler for hvornår man kan opnå et skatte- og momsfradrag for tab på debitorer. 

Med en insolvenserklæring er man som kreditor altid sikker på at kunne få lov til at opnå et fradrag. 

En insolvenserklæring fra skyldner opnås i fogedretten, hvor skyldner – under strafansvar – erklærer ikke at kunne betale sin gæld, samt at skyldner ikke ejer aktiver, som der kan foretages udlæg i.

Der kan derfor give god mening at sende at indsende en sag til fogedretten alene med henblik på at opnå et sikkert fradragsgrundlag.