Overvågning af dine krav

Desværre er der situationer, hvor et inkassoforløb viser sig at være resultatløst. Dette kan f.eks. være hvis skyldner er insolvent. 

Hos Tilgodehavende tilbyder vi at overvåge sådanne fordringer, hvor vi – via vores mange datakilder – holder øje med ændringer i skyldners betalingsevne. Vi kontakter skyldner på de rigtige tidspunkter og minder dem om deres gæld. 

Overvågning af dine skyldnere og debitorer kræver vedholdenhed og stort datagrundlag.

Skyldners økonomi kan forbedres

En insolvent skyldner behøves ikke at være insolvent resten af livet – heldigvis. En skyldners betalingsevne kan blive forbedret som følge af jobskifte, reduktion af faste omkostninger eller reduktion af offentlig gæld. Betalingsevnen kan også blive forbedret som følge af arv.

Hos Tilgodehavende har vi de rette værktøjer til at holde øje med ændringer i skyldners betalingsevne. Dette som følge af vores tætte samarbejde med RKI samt mulighed for udtræk fra offentlige registre, herunder tingbøger. 

Afbryd forældelsesfrister

Som erhvervsdrivende kan det være tidskrævende og besværligt at navigere i forældelsesreglerne, herunder at nå at afbryde forældelsesfristen. Manglende rettidig afbrydelse af forældelsesfristen vil medføre at jeres tilgodehavende fortabes permanent. 

Vi er eksperter i forældelsesreglerne. Vi kan sikre at jeres fordringer og tilgodehavende ikke fortabes som følge af forældelsesreglerne. 

Overvågning af skyldnere og debitorer, herunder overvågning af insolvente skyldnere
Brugervenlig inkassosystem som firgiver tid i dit bogholderi.

Overvågning af inkassosager uden besvær

Overvågning sker af sager, som har været gennem enten et udenretligt- eller indenretligt inkassoforløb hos Tilgodehavende. Vi er derfor i forvejen i besiddelse af de nødvendige oplysninger til at kunne at kunne håndtere overvågning af dine inkassokrav. 

Du kan via kundeportalen få adgang til oplysninger på dine sager, så du let kan opnå oplysninger til brug for f.eks. jeres bogføring.