Hvornår må man sende en sag til inkasso

Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso.

Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Sagen kan overgå til inkassobehandling, så snart fristen i inkassovarslet er udløbet. Der kan sendes et inkassovarsel lige efter betalingsfristen er udløbet eller under en rykkerprocedure.

I kan selv sende et inkassovarsel – eller også gør vi det gerne for jer.

Skal jeg sende tre rykkere inden sagen kan sendes til inkasso?

Nej, det er en skrøne, at der skal sendes tre rykkere før en sag kan overgå til inkasso. Faktisk kan der blive sendt et inkassovarsel lige efter betalingsfristen er udløbet. I inkassovarslet skal skyldner have en frist på mindst 10 dage, før at sagen overgår til decideret inkassobehandling.

Det er dog ikke altid en god idé at sende inkassovarsel, så snart det er muligt. Ofte skyldes den manglende betaling en forglemmelse, og her kan man med fordel tage kontakt til skyldner og gøre dem opmærksom på den manglende betaling. Alternativt kan man sende en betalingspåmindelse eller rykker.

Du har mulighed for at sende op til tre rykkere med rykkergebyr pålagt, dog skal der være mindst 10 dage mellem hver rykkerskrivelse.

Vær opmærksom på at det at sende et inkassovarsel kan blive opfattet som konfliktoptrappende. Hvis det er en skyldner, som man bare ved ikke kommer til at betale, kan det dog være nødvendigt.

Kan en sag hvor skyldner er utilfreds med fakturaen sendes til inkasso?

Ja, en sag hvor skyldner er utilfreds med den solgte vare og/eller ydelse, og hvor I ikke er enig i utilfredsheden, kan fint blive sendt til inkasso. Sådan en utilfredshed fra skyldners side kaldes også for en indsigelse. Det at skyldner har foretaget en indsigelse, forhindrer ikke at sagen kan overgå til inkasso – som inkassovirksomhed skal vi blot kende til indsigelsen, så vi kan behandle indsigelsen under inkassoprocessen.