LinkedIn tilgodehavende.dk
Får du dine gebyrer?

Går du glip af op mod 710 kr. i gebyrer?

Dit overblik over gebyrer

Du har måske hørt, at der kan opkræves gebyrer hos en kunde, som ikke betaler sine regninger til tiden. Men hvad er det som præcis kan opkræves?

Du kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker OG et inkassogebyr på 100 kr. når sagen overdrages til inkasso. Det er op til 400 kr. som fra din side kan pålægges i rene gebyrer.

Hvis din kunde endvidere er erhvervsdrivende, kan du i tillæg kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. Total set kan du ved en erhvervskunde opnå op til 710 kr. i gebyrer.

Læs mere nedenunder hvor jeg går mere i dybden med de individuelle gebyrer.

Rykkergebyrer

Som kreditor har du mulighed for at opkræve et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, som du sender til skyldner. Du har mulighed for at pålægge et rykkergebyr på optil tre rykkerskrivelser. Der skal gå mindst 10 dage mellem hver rykkerskrivelse.

Du kan derved få op til 300 kr. i rene rykkergebyrer (fordelt på tre rykkerskrivelse af 100 kr.).

Hvis rykkerskrivelsen sendes til en erhvervsdrivende, har du mulighed for at pålægge et gebyr større end 100 kr., forudsat at der er indgået en konkret aftale herom.

Inkassogebyr

Du kan opkræve et inkassogebyr på 100 kr., når du overdrager en sag til et inkassofirma eller advokat. Oprindeligt er gebyret tiltænkt til at dække dine omkostninger til at opgøre kravet og videresende sagen til inkasso. Baggrunden for gebyret har dog mere symbolsk karakter i dag, idet der maks. kan kræves 100 kr. i inkassogebyr.

Modsat rykkergebyret som kan opkræves pr. krav, kan du kun opkræve inkassogebyr pr. sag som overdrages til inkasso (en inkassosag kan jo indeholde flere krav mod en skyldner).

Hvis rykkerskrivelsen sendes til en erhvervsdrivende, har du mulighed for at pålægge et gebyr større end 100 kr., forudsat at der er indgået en konkret aftale herom.

Fast kompensationsbeløb på 310 kr.

Et fast kompensationsbeløb på 310 kr. kan pålægges alle forfaldne og ubetalte fakturaer til erhvervsdrivende. Hvis en af dine kunder til eksempel har et udestående på 5 forfaldne fakturaer, så kan der pålægges et kompensationsbeløb pr. faktura – med andre ord kan du få 1.550 kr. (5 * 310 kr.) direkte ned i lommen.

Du kan opkræve kompensationsbeløbet så snart fakturaen ikke er betalt. Kompensationsbeløbet kan med fordel opkræves på første rykker.

Du behøves ikke at varsle eller på anden måde tilkendegive på forhånd, at du vil pålægge gebyret ved manglende betaling. I en aftale kan der heller ikke aftales, at rettigheden til kompensationsbeløbet kan bortfalde. Kompensationsbeløbet er en lovsikret ret.

Fik jeg nævnt, at det faste kompensationsbeløb ikke hindrer muligheden for fortsat et opkræve rykkergebyrer samt inkassogebyr?

Hvis rykkerskrivelsen sendes til en erhvervsdrivende, har du mulighed for at pålægge et gebyr større end 100 kr., forudsat at der er indgået en konkret aftale herom.

Vi kan sende rykkere og inkassobrev for dig

Det er let at opkræve ovenstående gebyrer, men det kan være en tidskrævende affære. Dernæst kan der snige sig fejl ind i opkrævningen, som kan påvirke muligheden for at forfølge gebyrerne ved en evt. inkassosag.

Vi sender gerne rykkere og inkassobrev på dine vegne før en udenretlig inkassosag indledes – dog mod at vi selv får lov til at beholde de gebyrer, som vi opkræver som led i rykkerprocessen. Hovedstolen beholder du selv.

Rul til toppen