LinkedIn tilgodehavende.dk
Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.

Fakturadato - en afgørende dato i flere sammenhæng

Fakturadato er den dato, hvor fakturaen udstedes. Det er den dato, hvor sælgeren (kreditor) sender en regning til køberen (debitor) for leverede varer eller ydelser. Fakturaen skal indeholde oplysninger om:
• købers navn,
• købers adresse,
• købers CVR-nr. (hvis køber er erhvervsdrivende),
• sælgers navn,
• sælgers adresse,
• sælgers CVR-nr.
• varernes eller ydelsernes beskrivelse,
• mængde,
• pris,
• momsbeløb, og
• betalingsbetingelser.

Hvis fakturaen ikke indeholder ovenstående, kan det medføre at fakturaen er ugyldig. Det kan også betyde at fakturaen ikke senere hen kan sendes til inkasso.

Fakturadatoen er også vigtig i andre sammenhæng. Blandt andet ift. moms er datoen vigtig, men også ift. evt. renteberegning ved forsinket betaling.

Forfaldsdatoen - dagen hvor fakturaen senest skal være betalt

Forfaldsdatoen er den dato, hvor køberen senest skal betale fakturaen. Den er typisk angivet på fakturaen. Hvis der ikke er angivet en frist på fakturaen, kan kreditor rykke for betaling 30 dage efter fakturadato.

Hvis køberen ikke betaler fakturaen på forfaldsdatoen, vil sælgeren kunne opkræve renter og diverse gebyrer iht. rentelovens regler. Der vil også kunne blive indledt sendt et inkassovarsel (og efterfølgende indledes inkassosag) efter forfaldsdagen, såfremt betaling udebliver.

Betalingsdatoen - dagen hvor fakturaen faktisk betales

Betalingsdato er den dato, hvor debitor faktisk betaler den udstedte faktura. Betalingsdatoen kan således både være før og efter forfaldsdatoen.

Hvis debitor skal overholde forfaldsdatoen, skal betalingsdatoen senest være samme dag som forfaldsdatoen. Hvis forfaldsdatoen ikke falder på en hverdag, vil sidste rettidige betalingsdato være næstkommende hverdag.

Som kreditor er det vigtigt at have for øje, at det at debitor betaler på forfaldsdatoen ikke nødvendigvis betyder, at pengene står på kreditors konto samme dag. Oftest vil gå en hverdag fra betaling er gennemført fra debitors side til at pengene rent faktisk står på kreditors konto.

Rul til toppen