Hvornår kan der indgås en afdragsordning?

Sommetider er der ikke mulighed for at skyldner kan betale sin gæld på én gang. I den forbindelse kan det være en god idé at indgå en afdragsaftale, således at gælden afdrages og at gælden anerkendes fra skyldners side.

Hvad er en afdragsordning, og hvorfor kan en afdragsaftale være en fordel for begge parter?

En afdragsordning er en aftale, hvor skyldner aftaler med enten kreditor (eller et inkassofirma), at gælden tilbage over en periode. En afdragsaftale kan være en god løsning for både skyldner og kreditor. For skyldneren er det en mulighed for at få afbetalt gælden, uden at skulle betale alt på én gang. For kreditoren er det en mulighed for at få deres penge tilbage, selv om skyldneren ikke kan betale hele beløbet fuldt ud på én gang.

Der er en række situationer, hvor det kan være formålstjenesteligt at man som kreditor accepterer en afdragsordning. Det er typisk, hvis skyldneren har en gæld, som er for stor til at betale på én gang, eller hvis skyldneren har økonomiske problemer, der gør det svært at betale gælden.

Det er vigtigt at man som skyldner forstår, at man ikke har krav på en afdragsaftale. Kreditor kan altså ikke tvinges til at skulle acceptere en afdragsordning. Hvis afdragsordningen indgås via møde i fogedretten, kan kreditor i visse tilfælde dog blive tvunget til at skulle acceptere en afdragsordning.

Hvor lang en periode skal gælden afdrages over?

En afdragsaftale indebærer at gælden skal betales over en given periode. Det kan f.eks. aftales at gælden skal afdrages over 6 måned med lige store afdrag pr. måned. Det er vigtigt at afdragsordningen er realistisk, og at der indgås en afdragsaftale, som skyldner rent faktisk kan overholde.

Et andet væsentligt element er rentedelen. Skal der tilskrives rente til gælden, og i så fald hvor meget? Vi anbefaler, at der altid tilskrives rente iht. rentelovens § 5, hvilket indebærer en rentesats som svarer til Nationalbankens diskontorente plus 8%. Derved sikres kreditor at gælden ikke udhules som følge af inflation, og skyldner sikres mod en urimelig høj rente.

Hvad hvis afdragsaftalen ikke overholdes?

Hvis skyldner ikke overholder en afdragsaftale, vil der være mulighed for at sende skyldner i fogedretten, hvor kreditor bl.a. har mulighed for at tage udlæg i skyldners aktiver. For at sende en skyldner i fogedretten, er det dog en forudsætning at der i afdragsaftalen er en tvangsfuldbyrdelsesklausul. Hvis afdragsaftalen indgås via et inkassofirma, vil der langt oftest være indbygget en tvangsfuldbyrdelsesklausul i en afdragsaftale.

Hvordan beregner du renter?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso. Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Inkassovarsel – hvad er kravene og hvordan ser det ud?

Der skal sendes et inkassovarsel, før der kan indledes en decideret inkassosag mod skyldner. Et inkassovarsel skal overholde inkassolovens § 10, hvilket indebærer at en række formelle krav skal være overholdt. Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel elle lade Tilgodehavende gøre det for dig. 

Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.