Inkassovarsel – hvad er kravene og hvordan ser det ud?

Der skal sendes et inkassovarsel, før der kan indledes en decideret inkassosag mod skyldner. Et inkassovarsel skal overholde inkassolovens § 10, hvilket indebærer at en række formelle krav skal være overholdt. Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel elle lade Tilgodehavende gøre det for dig. 

Hvornår kan jeg sende et inkassovarsel?

Du kan sende et inkassovarsel så snart det er konstateret, at gælden ikke er blevet betalt. Dette kan normalt konstateres bankdagen efter sidste rettidige betalingsdag. Det er en skrøne, at der skal sendes tre rykkere før der kan sendes et inkassovarsel – misforståelsen er nok opstået på den baggrund, at mange forveksler reglerne for inkassovarsel med reglerne for antal rykkergebyrer, som kan pålægges (der kan pålægges op til tre rykkergebyrer á 100 kr. under et rykkerforløb – du kan læse mere om rykkergebyrer her: https://tilgodehavende.dk/faar-du-dine-gebyrer/). Af praktiske årsager ser man ofte at inkassovarslet er indbygget i ens rykkerskabelon.

Hvorfor skal der sendes et inkassovarsel?

Under en inkassoproces kommer der fordyrende omkostninger på for skyldner, herunder inkassoomkostninger. Fra myndighedernes side har man valgt, at skyldnere skal have mindst én chance for at kunne betale deres gæld før en inkassosag indledes. Denne chance gives i form af et inkassovarsel, hvor skyldner meddeles, at hvis gælden ikke betales, vil gælden overgå til inkassobehandling.

Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel eller lade os gøre det for dig.

Hvad skal et inkassovarsel indeholde?

Et inkassovarsel skal efter inkassolovens § 10 som minimum indeholde følgende:

• En frist på mindst 10 dage til at få gælden betalt,
• et klart og utvetydigt overblik over hvilken gæld, som inkassovarslet omhandler, samt
• oplysninger om at gælden vil blive overdraget til inkasso med dertilhørende omkostninger for skyldner, hvis gælden ikke betales inden fristens udløb.

Hvis inkassovarslet ikke indeholder ovenstående oplysninger, vil inkassovarslet blive vurderet som ugyldigt.

Skabelon på inkassovarsel

Vi anbefaler, at du enten indarbejder inkassovarslet i en rykker til skyldner, eller at du sender en mail til skyldner.

Hvis du indarbejder inkassovarslet i en rykker, skal du huske, at der skal være en betalingsfrist på mindst 10 dage i rykkeren. Du bør indsætte denne tekst i rykkeren, så du er sikker på, at oplysningsforpligtelsen er overholdt: ”Hvis gælden ikke er betalt inden 10 dage fra d.d., vil gælden uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso med dertilhørende omkostninger for dig/jer”. Rykkeren skal derudover overholde de sædvanlige krav til en rykkerskrivelse, herunder at rykkeren er dateret, og at der er anført hvilken faktura, som der rykkes for.

Hvis du sender inkassovarselet i en mail, bør du skrive følgende: ”Idet du endnu ikke har betalt den udestående faktura [indsæt fakturanr.] med fakturadato [indsæt fakturadato], som forfaldt til betaling d. [indsæt forfaldsdato], skal vi hermed rykke for betaling. Kopi af fakturaen er vedhæftet denne mail. Hvis gælden ikke er betalt inden 10 dage fra d.d., vil gælden uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso med dertilhørende omkostninger for dig/jer”.

Hvordan beregner du renter?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso. Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Hvornår kan der indgås en afdragsordning?

Sommetider er der ikke mulighed for at skyldner kan betale sin gæld på én gang. I den forbindelse kan det være en god idé at indgå en afdragsaftale, således at gælden afdrages og at gælden anerkendes fra skyldners side.

Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.