Hvad er inkasso?

Inkasso er en juridisk proces, der anvendes til inddrivelse af ubetalte fakturaer og gældsposter. Når en virksomhed eller privatperson ikke betaler en forfalden gæld til tiden, kan kreditor overlade inddrivelsen af beløbet til et inkassofirma.

Inkasso er hjælp til inddrivelse

Ofte har kreditor forsøgt at rykke for gælden af flere omgange forinden overdragelse til et inkassofirma. Det kan også være at inkassofirmaet rykker på vegne af en kreditor forinden at inkassoprocessen indledes.

Der skal sendes et inkassovarsel forinden at en decideres inkassoproces går i gang. Inkassovarslet skal leve op til reglerne i inkassolovens § 10, og du kan her læse nærmere om kravene til hvordan et inkassovarsel skal udformes. 

Hvad gør et inkassofirma?

Et inkassofirma har en række virkemidler til rådighed for at inddrive den ubetalte gæld på vegne af kreditor. Disse omfatter:

  1. Kommunikation: Inkassofirmaer kommunikerer aktivt med skyldneren for at informere dem om den ubetalte gæld og opfordre dem til at betale. Dette kan ske via breve, e-mails eller telefonopkald.

  2. Registrering i RKI: Inkassofirmaet kan registrere en skyldner som dårlig betaler i RKI. Der har ofte store konsekvenser for skyldner at komme i RKI, da de bliver vanskeliggjort i at optage nye lån, tegne forsikringer m.m.
  3. Hjemmebesøg: Inkassofirmaet og deres inkassokonsulenter kan komme på besøg hos skyldner for at inddrive gælden. 
  4. Juridiske skridt: Hvis ovenstående ikke fører til betaling, kan inkassofirmaet tage juridiske skridt for at inddrive gælden. Dette kan omfatte retslige procedurer som retssager eller tvangsfuldbyrdelse gældsbreve, frivillige forlig eller domme.

  5. Betalingsordninger: Inkassofirmaer kan tilbyde skyldneren forskellige betalingsordninger for at lette tilbagebetalingen af gælden. Dette kan omfatte afdragsordninger eller andre løsninger, der passer til skyldnerens økonomiske situation.

  6. Overvågning: Inkassofirmaer overvåger nøje hver sag og tilpasser deres strategi efter behov. Dette kan indebære gentagne påmindelser, opfølgning af betalingsaftaler eller yderligere juridiske skridt.

Hvem betaler for inkasso?

Skyldner pålægges inkassoomkostninger, renter og andre sagsomkostninger, som f.eks. retsafgift, mødesalær i fogedretten m.m. 

Ovenstående omkostninger kan løbe op i adskillige tusinde kroner. Typisk vil et inkassofirma få de tillagte omkostninger som en del af honoraret til inkassofirmaet. 

Udover inddrivelse, er inkasso vigtigt for ens afskrivningsmuligheder

I visse tilfælde kan skyldner ganske enkelt ikke betale sin gæld hverken nu eller i fremtiden. Skyldner er med andre ord insolvent. 

Udover at man som erhvervsdrivende ikke modtaget betaling for sin faktura, så er der en ekstra dimension, da man som erhvervsdrivende selvsagt ønsker at få momsen retur, som der er tillagt på den ubetalte faktura. Man må nemlig ikke bare udstede en kreditnota til udligning af momsen; der skal være konkluderet af f.eks. et inkassofirma at gælden er uerholdelig (umulig at inddrive).  

Hvordan beregner du renter?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvad er inkassoomkostninger og hvad er de på?

Inkassoomkostninger tillægges automatisk alle inkassosager, og omkostninger er baseret på hvor stort et krav som sagen omhandler. Det er skyldner som skal betale inkassoomkostningerne, og taksterne fastsat af myndighederne.

Hvornår må man sende en sag til inkasso?

Hvornår må man sende en sag til inkasso Skal der f.eks. sendes tre rykkere inden sagen sendes til inkasso? Hos mange er der ofte tvivl om, hvornår en sag kan blive indbragt for inkasso. Hvornår kan sagen sendes til inkasso?

Hvornår kan en sag indsendes til fogedretten?

Ved hjælp af retslig inkasso, kan du kan få fogedens hjælp til at inddrive dine penge, hvis skyldner ikke vil betale frivilligt. En række formalia skal dog være overholdt, før sagen kan indsendes til fogedretten, herunder skal der være et fundament for kravets eksistens. 

Inkassovarsel – hvad er kravene og hvordan ser det ud?

Der skal sendes et inkassovarsel, før der kan indledes en decideret inkassosag mod skyldner. Et inkassovarsel skal overholde inkassolovens § 10, hvilket indebærer at en række formelle krav skal være overholdt. Du kan vælge enten selv at sende et inkassovarsel elle lade Tilgodehavende gøre det for dig. 

Hvornår kan der indgås en afdragsordning?

Sommetider er der ikke mulighed for at skyldner kan betale sin gæld på én gang. I den forbindelse kan det være en god idé at indgå en afdragsaftale, således at gælden afdrages og at gælden anerkendes fra skyldners side.

Fakturadato, betalingsdato og forfaldsdato – hvad betyder de?

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke dage som er fakturadato, forfaldsdato og betalingsdato, idet datoerne har en række funktioner, herunder f.eks. hvornår en sag kan sendes til inkasso. Datoerne er også vigtige at kende i relation til bogføring og periodisering af moms.