LinkedIn tilgodehavende.dk

forløb

Enkelt og effektiv inkasso

Hvordan forløber en inkassosag?

Det kan ofte være en tidskrævende affære at igangsætte en inkassosag. Hos Tilgodehavende holder vi inkassoprocessen enkel – så du kan fokusere på din virksomhed. Nedenunder kan du læse nærmere om, hvornår du kan oprette en sag, hvordan en inkassosag typisk forløber samt hvad der sker, hvis skyldner ikke betaler. 

Indsend sagen til os

Du kan indsende en sag til os, når du har konstateret, at din kunde ikke har overholdt sin betalingsfrist. Det er en gammel skrøne, at der skal sendes tre rykkere før en inkassosag oprettes, så du kan i princippet indsende en sag til os, så snart betalingsfristen er overskredet. Det kan dog ofte være en god idé, at du kontakter din kunde umiddelbart efter betalingsfristens udløb – den manglende betaling kan skyldes en forglemmelse fra kundens side. Du kan her læse mere om, hvornår du bør sende en sag til inkasso.

Hvis du ikke selv sender et inkassovarsel til din kunde, sender vi et inkassovarsel på dine vegne. Det kan ofte være en fordel, at vi sender inkassovarslet. Dette for at sikre at inkassolovens § 10 er overholdt, men også for at understrege alvorligheden over for din kunde – vi alle er interesseret i så hurtig betaling som muligt. Hvis du ønsker selv at sende et inkassovarsel, kan du her læse mere om kravene til et inkassovarsel. Du kan også finde en skabelon og eksempel på et gyldigt inkassovarsel her.

Vi opgøre dit krav og starter inkassosagen

Så snart vi modtager sagen fra dig, går vi i gang med at opgøre dit krav. Vi tjekker om fakturaen overholder bogføringsmæssige standarder og krav samt om evt. rykkergebyrer og kompensationsbeløb er tillagt på lovligt grundlag. Du kan her læse om hvilke gebyrer og kompensationsbeløb, som du selv kan opkræve hos din kunde i forbindelse med din egen rykkerproces. 

Vi tilskriver rente i det omfang det er lovligt og muligt. Du kan her læse mere om hvordan morarente (også kendt som “forsinkelsesrente”) beregnes. 

Hvis du ikke selv har sendt et lovligt inkassovarsel, sender vi et inkassovarsel til din kunde. Når fristen i inkassovarslet er udløbet, og kunden forsat ikke har betalt, vil vi automatisk lade sagen overgå til et udenretligt inkassoforløb. Hvis du har sendt et lovligt inkassovarsel, går vi i gang udenretlige inkassoforløb straks. Når inkassobehandlingen går i gang, tillægger Tilgodehavende de inkassoomkostninger, som der kan lægges oven på hovedstolen (fakturabeløbet inkl. moms) for inkassoforløbet. Du kan her læse mere om hvad som kan pålægges i inkassoomkostninger. 

Hvad gør vi for at inddrive dine penge?

Det lykkedes os i langt de fleste sager at inddrive dine penge via udenretlig inkasso. Tilgodehavende tjener kun penge, hvis det rent faktisk lykkedes os at inddrive dit krav. Derfor er vi også ivrige efter at få dine penge inddrevet – men det skal gøres med respekt for overholdelse af de strenge regler om god inkassoskik.

Vi starter altid et udenretlig inkassoforløb med at kontakte skyldner skriftligt. Dette enten via mail, brev eller via begge metoder på samme tid (afhænger af hvem skyldner er og sagen i øvrigt). Hvis skyldner ikke reagerer på vores skrivelser, har vi mulighed for at kontakte skyldner telefonisk og/eller pr. SMS. Mod tilkøb er der også mulighed for at en af vores inkassokonsulenter opsøger skyldner på sin bopæl. 

VI registrerer også din kunde i RKI, hvis vi på trods af vores henvendelser, ikke kan opnå kontakt til skyldner. Folk er bekendte med de negative konsekvenser ved at stå i RKI, hvilket gør at mange vil undgå registrering for enhver pris. Derved får vi kontakt til skyldner.

De vedvarende og konsekvente tiltag gør at skyldner reagerer på vores henvendelser.

Vi får inddrevet dine penge. Dette enten i form af at din kunde betaler hele sin gæld, eller at vi indgår en afdragsordning. Hvis vi indgår en afdragsordning sker dette på baggrund af en konkret vurdering, og vi udarbejder papirerne som skyldner skal underskrive, så du sikres bedst muligt hvis skyldner ikke overholder afdragsaftalen. Vi administrerer selvfølgelig afdragsordningen på dine vegne.

Hvad hvis inkassosagen ikke lykkes?

Hvis vi – efter adskillige henvendelser til skyldner – konstaterer at din kunde bare ikke betaler, er der mulighed for at arkivere sagen eller at lade sagen overgå til retslig inkasso. Hvis den udestående faktura inkl. moms i sagen er på under 100.000 kr., er der mulighed for indbringe sagen til fogedretten som et betalingspåkrav. Du kan her læse mere om hvornår en sag kan indbringes for fogedretten.  

I fogedretten kan der være mulighed for at foretage udlæg i skyldners aktiver som hus, bil, indestående på konti, elektronik, dyrt indbo, heste, hunde mv. til sikkerhed for gældens betaling. I tillæg udskydes forældelsesfristen med 10 år, så hvis skyldner under fogedsagen viser sig ikke at kunne betale og senere kommer til penge, vil der være mulighed for at tage skyldner i fogedretten igen. 

Hvis fakturaen inkl. moms overstiger 100.000 kr. er det nødvendigt at sagsøge skyldner, da dommen skal bruges som fundament for fogedretten. Hvis din kunde har underskrevet et gældsbrev eller indgået en afdragsaftale med os (som efterfølgende ikke er overholdt), vil der være muligt at lade sagen overgå direkte til fogedretten.

Hvis det viser sig i fogedretten at skyldner er insolvent (hverken kan betale “her og nu” eller i fremtiden), er der mulighed for at fratrække tabet i dit skatteregnskab. Den moms som er pålagt fakturaen, vil der også mulighed for at få refunderet via dit momsregnskab på baggrund af insolvenserklæringen fra skyldner. Skattestyrelsen har en streng praksis om hvornår et tab er indtrådt eller ej. Med en insolvenserklæring fra skyldner vil du altid have mulighed for at fratrække dit tab. Det kan derfor give god mening at sende en sag i fogedretten, selvom der er tvivl om skyldners betalingsevne.  


Tilgodehavende ApS Rasmus Egsgaard Schnedler Mortensen gratis inkasso med tilgodehavende

Stifter, CEO & Cand.Jur.

Rasmus E. S. Mortensen stiftede Tilgodehavende ApS i 2021. Rasmus har tidligere arbejdet hos et advokatfirma, fungeret som in-house counsel samt været direktør med ansvar for udvikling, e-handel og logistik i en større dansk detailkæde.

Rasmus har en dybdegående forståelse for erhvervslivets forhold og ved, hvor vigtigt det er for virksomhederne at holde likviditeten i topform.

Rul til toppen